Profil společnosti

METAL WORLD je strojírenská společnost, která s využitím nejvyspělejších technologií vyrábí nástroje pro obrábění dřeva, plastů a lehkých slitin. Působí na trhu od roku 1976 a od svého založení podnikla významné kroky v expanzi na světové trhy, ve vývoji a v technologii svých produktů, v know-how výrobního procesu, v inovacích a také v podpoře, kterou Metal World pomáhá svým zákazníkům při školení personálu k optimálnímu využití svého produktu. Společnost Metal World učinila významný technologický skok v roce 1980 se zahájením výroby diamantových nástrojů PCD, plně si vědoma toho, že technický vývoj nástrojů úzce souvisí s inovacemi posledních letech ve vývoji strojů na zpracování dřeva. V současnosti Metal World vyrábí vysoce kvalitní vrtáky, frézy kotoučové i stopkové, pilové kotouče a diamantové nástroje pro veškeré potřeby zákazníka, ať už jde o spolehlivost, přesnost provedení, dobu trvání, krátkou dodací lhůtu nebo servis.

MISE
Nabídnout vysoce přesné nástroje, vyrobené v Itálii, s velkým důrazem na potřeby, služby a inovace zákazníků; to je poslání, se kterým společnost Metal World postupně rostla. Organizace, profesionalita a zkušenost se vyvíjejí při pečlivém naslouchání a vnímání potřeb odběratelů jako služba zákazníkovi. Výsledkem je podstatná a konkrétní kvalita, schopná uspokojit potřebu každého partnera a najít dokonalou syntézu inovací.

HODNOTY METAL WORLD SPA
Tradici chápeme jako návyk neustálých inovací.
Etiku vnímáme jako korektnost a transparentnost. Máme ji za základní rysy společnosti, která plně chápe důležitost posilování hodnoty své značky a pověsti, zejména díky četným a složitým vztahům s vnějším prostředím.
Vášeň zamýšlíme jako oddanost výrobku s respektem k zájmu zákazníka, jako potěšení z dosažených výsledků a z jejich dosažené práce.

TECHNOLOGIE
Volba společnosti Metal World být v čele výzkumu a neustálé technologické inovace vždy vedla k naplňování potřeb a očekávání koncových zákazníků, výrobců. Návrhová fáze nástrojů zahrnuje vysokou úroveň technické způsobilosti, neustálou kontrolu a průběžné porovnávání se specifickými potřebami jednotlivých zákazníků; výrobní fáze s využíváním vysoce kvalitní suroviny znamená velmi vysokou technologickou míru a pečlivou kontrolu kvality.
Metal World se stala v Itálii první a v Evropě jedna z prvních společností, která zahájila aplikaci polykrystalického diamantu v nástrojích pro zpracování dřeva, jeho derivátů a podobně. Zdokonaluje ji v průběhu let díky neustálému aplikovanému výzkumu a využití kvalifikovaných dodavatelů jako například General Eletric a De Beers. Společnost Metal World je tedy schopna studovat a realizovat širokou škálu produktů a přesných systémů vhodných pro všechny potřeby uživatelů, jako jsou nástroje pro čtyřstranky nebo hranovačky, pro stroje pro softforming a postforming, pro číslicově řízená obráběcí centra, pro nářezová centra, pro vrtací stroje a podobně.

SLUŽBY
Metal World navíc poskytuje svým zákazníkům technické zázemí s prokázanými zkušenostmi a profesionalitou, které zaručuje maximální účinnost svých systémů na každém používaném stroji, zajišťuje údržbu, obnovu a opětovné ostření nástrojů s polykrystalickým diamantovým povlakem.